default iconEnergie

Energie die nooit opraakt en wordt opgewekt door bronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu; dát is duurzame energie. Op dit moment gebruiken we veel energie uit fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en kolen. Deze grondstoffen raken op, zorgen voor de uitstoot van broeikassen en zijn vervuilend. Dit kan anders. Dit moet anders. Daarom zetten we als gemeente grote stappen in de transitie naar groene energie. Enerzijds doen we dat door energie te besparen, anderzijds door te investeren in duurzame technieken om energie op te wekken.

De transitie naar een nieuw, duurzamer energiesysteem betekent dat we als gemeente investeren in technieken om zonne-, wind- en in de toekomst wellicht kernenergie op te wekken. Voor het verwarmen van woningen gebruiken we op dit moment vooral aardgas, maar ook dit zal veranderen. Lees meer op de pagina over warmte.

In plaats van energieopwekking vanuit grote elektriciteitscentrales, zullen we meer inzetten op energieopwekking dichtbij huis. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken en het realiseren van zonnevelden en windmolens. De gemeente Oldenzaal zet niet alleen in op het duurzaam opwekken van energie, maar ook op het besparen van energie. Want: energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Ook als inwoners, buurt, ondernemer of school kunt u hieraan bijdragen. 

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier