Energie

Energie die nooit opraakt en wordt opgewekt door bronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu; dát is duurzame energie. Op dit moment gebruiken we veel energie uit fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en kolen. Deze grondstoffen raken op, zorgen voor de uitstoot van broeikassen en zijn vervuilend. Dit kan anders. Dit moet anders. Daarom zetten we als gemeente grote stappen in de transitie naar groene energie. Enerzijds doen we dat door energie te besparen, anderzijds door te investeren in duurzame technieken om energie op te wekken.

De transitie naar een nieuw, duurzamer energiesysteem betekent dat we als gemeente investeren in technieken om zonne-, wind- en in de toekomst wellicht kernenergie op te wekken. Voor het verwarmen van woningen gebruiken we op dit moment vooral aardgas, maar ook dit zal veranderen. Lees meer op de pagina over warmte.

In plaats van energieopwekking vanuit grote elektriciteitscentrales, zullen we meer inzetten op energieopwekking dichtbij huis. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken en het realiseren van zonnevelden en windmolens. De gemeente Oldenzaal zet niet alleen in op het duurzaam opwekken van energie, maar ook op het besparen van energie. Want: energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Ook als inwoners, buurt, ondernemer of school kunt u hieraan bijdragen. 

Global goals

In de gemeente Oldenzaal werken we aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.

 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Energie: wat doen wij als gemeente?

We zien het als onze missie om af te stappen van energieopwekking uit fossiele brandstoffen en over te stappen op groene alternatieven.
 

Lees verder

Energie: wat kunnen bedrijven, scholen en instellingen doen?

Veel daken van Oldenzaalse bedrijfspanden zijn al voorzien van zonnepanelen. Een goede zaak, maar we streven naar nog meer zon op daken.

Lees verder

Energie: wat kunt u thuis of als buurt doen?

Ook als inwoner kunt u heel veel doen. Denk aan het zelf opwekken van duurzame energie, maar ook vooral door thuis en in uw buurt energiebesparende maatregelen te nemen.

Lees verder