Waterberging Vondersweijde

Met ingang van 26 juni 2024 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Waterberging Vondersweijde’ gedurende 6 weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening. 

Op de voormalige Quickvelden aan de Ada Kokstraat wil de gemeente een waterberging in een parkachtige omgeving realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad van Oldenzaal het bestemmingsplan ‘Waterberging Vondersweijde’ vastgesteld. 

Inzagetermijn

Vanaf 26 juni 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen. Beroep instellen kan tot en met 6 augustus 2024 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verder kunnen belanghebbenden de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Als dit wordt gevraagd binnen de beroepstermijn van 6 weken, dan wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort tot er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening.

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via e-mailadres g.janssen@oldenzaal.nl of via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen. Ook kunt u het plan bekijken via ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon, onder IMRO-nummer NL.IMRO.0173. BP03025-va01.