Wie mag stemmen?

Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u  op de dag van de kandidaatstelling op 23 april:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-onderdaan bent en geregistreerd als kiezer in Nederland met een Y32 formulier (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland) én
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht én
  • op de dag van stemming (6 juni 2024) 18 jaar of ouder bent.

Op de website van de Overheid (nieuwe link Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement (EP) | Wetten en regelingen | Rijksoverheid.nlexterne-link-icoon) kunt u nog meer informatie vinden over het stemmen tijdens de verkiezing. 

Op onze pagina stemmen vanuit het buitenland of stemmen door niet-Nederlandse inwoners vindt u meer informatie over hoe dan te stemmen. 

Wat neemt u mee bij het stemmen?

Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Als u mag stemmen, krijgt u de stempas vóór  23 mei 2024 thuisgestuurd. Naast uw stempas neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. Dit kan zijn uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dit bewijs mag op de dag dat u stemt maximaal vijf jaar zijn verlopen. Uw identiteitsbewijs mag dus niet verlopen zijn vóór 6 juni 2019.