Adviescommissies

Participatiecommissie

De Participatiecommissie adviseert het college over onderwerpen als werk, inkomen, zorg, jeugd, integratie, sport en cultuur.

Lees verder

Monumentenraad

De Monumentenraad is het adviesorgaan van het college van B&W voor monumentenzorg.

Lees verder

Commissie Bezwaarschriften

De Commissie Bezwaarschriften is er ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren.

Lees verder