default iconDe Nieuwe Post

Met ingang van 20 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Post’ en bijbehorend beeldkwaliteitsplan gedurende acht weken ter inzage. Dit gebeurt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van 25 appartementen, 33 zorgwoningen een huiskamer en een commerciële functie (niet zijnde detailhandel) op de plek van het voormalige postkantoor.

Inzagetermijn

Met ingang van 20 december 2023 kunt u acht weken lang - tot en met 13 februari 2024 - schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de ambtenaren van het team Ontwikkeling. U kunt ook mailen naar info@oldenzaal.nl.

Bekijk de stukken op ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan inzien/bekijken

Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen op afspraak, via bouwloket@oldenzaal.nl of het telefoonnummer (0541) 58 81 11.