Energieloket

De vier Noordoost Twentse gemeenten zijn een samenwerking aan gegaan met het Duurzaam Bouwloket. Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Inwoners kunnen bij het Duurzaam Bouwloket terecht met al hun vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Dit advies is onafhankelijk en gratis. 

Foto van het energieloket

Gratis en onafhankelijk advies

Uw huis energiezuiniger maken: ook u kunt nú wat doen. Neem stap voor stap slimme maatregelen waarvan u direct profiteert en die zorgen voor een comfortabeler huis en lagere energiekosten. Volg de ‘altijd-goed-aanpak’: een aanpak die past bij uw huis en uw persoonlijke situatie. Heeft u advies nodig? Het Energieloket helpt u graag op weg. Ga voor gratis en onafhankelijk advies naar het Duurzaam Bouwloket

Over het Energieloket

Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. U kunt bij hen terecht met al  uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Onafhankelijk adviseurs vertellen u hoe uw woning comfortabel, energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij verbouwd kan worden. Zodat uw woning toekomstbestendig is. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek aan huis. 

Stappenplan

Op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u een stappenplan, handige tips, informatie over lokale (inkoop)acties en evenementen. Bent u op zoek naar een bedrijf dat de maatregelen voor u kan treffen? Ga naar het Duurzaam Bouwloket voor bedrijven en bekijk welke bedrijven er bij u in de omgeving actief zijn. 

Contact 

Heeft u vragen of advies nodig? Op werkdagen zijn onafhankelijke adviseurs van Duurzaam Bouwloket per mail en telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur.
Telefoon: (072) 743 39 56
E-mail: info@duurzaambouwloket.nl 
 


Het Energieloket is onderdeel van het samenwerkingsverband van de vier gemeenten in Noordoost Twente. Meer informatie over dit samenwerkingsverband vindt u op de website van Energie van Noordoost Twente.


Oldenzaal gaat van het aardgas af voor 2050, dat is de opdracht die we hebben gekregen van het Rijk en waarover afspraken zijn gemaakt in het Nationale Klimaatakkoord. De gemeente Oldenzaal heeft de Warmtevisie al gereed en ze zal de komende jaren verder gaan met de uitvoering van het wijkuitvoeringsplan. De komende jaren zal de gemeente met alle inwoners van wijk de Thij in gesprek gaan hoe ze samen van het aardgas af kunnen gaan.

Warmtevisie

De regering heeft samen met maatschappelijke partners, bedrijven, het onderwijs en de wetenschap een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Hierin staat o.a. dat heel Nederland voor 2050 aardgasvrij moet zijn, dit wordt in solidariteit gedaan met Groningen en om de klimaatdoelen te behalen. Om dit te bereiken is er afgesproken dat gemeenten een ‘transitievisie warmte’ of warmtevisie maken. Deze werd in Oldenzaal met de lokale maatschappelijke partners gemaakt, ook zijn alle inwoners in de gelegenheid gesteld om hierover hun mening te geven. In de Warmtevisie staan de uitkomsten van de onderzoeken. Hierin staan de meest optimale warmtetechnieken genoemd per wijk. Warmtetechnieken zoals een warmtepomp of een waternet zijn allemaal onderzocht, vervolgens is er per wijk gekeken welke technieken bij die wijk het beste passen. Hierbij is rekening gehouden met de opbouw van de wijk en de leeftijd van de woningen. 

Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Een Wijkuitvoeringsplan of WUP is een vervolg op de Warmtevisie. De warmtevisie is een globaal plan, een WUP is een plan dat samen met de inwoners en partners uit de wijk wordt opgesteld over wanneer de wijk van het aardgas af gaat. In de WUP staat ook de definitieve keuze die gezamenlijk gemaakt wordt over de warmtetechniek. Op deze manier wordt het voor iedereen duidelijk wanneer de wijk geen aardgas meer krijgt en wat er gedaan moet worden voor een woning of gebouw om deze te verwarmen. Huurt u? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het verwarmen van uw woning en hoeft u in principe niks te doen.

Meer informatie:

 

 


In Oldenzaal zijn er al veel voorbeelden en initiatieven om te verduurzamen. In heel Noordoost Twente is men bezig met de energietransitie. Kijk wat u zelf kun doen.