Energieloket Oldenzaal

In het Energieloket Oldenzaal kunt u terecht met al uw vragen over duurzame woningen. Onze wooncoaches komen graag bij u langs met onafhankelijk en gratis advies.  Het Energieloket is een initiatief van de gemeente Oldenzaal in samenwerking met haar partners. Zo is het Energieloket Oldenzaal het startpunt om uw woning te verduurzamen.

energieloket-header

Uw woning verduurzamen? 

Maak vrijblijvend een afspraak per telefoon of (088) 185 01 30 of door een e-mail te sturen naar energieloket@oldenzaal.nl.

Meer informatie vindt u op de website van Energie van Noordoost Twente


Het Energieloket Oldenzaal is onderdeel van het samenwerkingsverband van de vier gemeenten in Noordoost Twente. Meer informatie, inspiratie en praktijkvoorbeelden van duurzame energiebesparing vindt u op www.energievannoordoosttwente.nl/initiatieven/.


Oldenzaal gaat van het aardgas af voor 2050, dat is de opdracht die we hebben gekregen van het Rijk en waarover afspraken zijn gemaakt in het Nationale Klimaatakkoord. De gemeente Oldenzaal heeft de Warmtevisie al gereed en ze zal de komende jaren verder gaan met de uitvoering van het wijkuitvoeringsplan. De komende jaren zal de gemeente met alle inwoners van wijk de Thij in gesprek gaan hoe ze samen van het aardgas af kunnen gaan.

Warmtevisie

De regering heeft samen met maatschappelijke partners, bedrijven, het onderwijs en de wetenschap een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Hierin staat o.a. dat heel Nederland voor 2050 aardgasvrij moet zijn, dit wordt in solidariteit gedaan met Groningen en om de klimaatdoelen te behalen. Om dit te bereiken is er afgesproken dat gemeenten een ‘transitievisie warmte’ of warmtevisie maken. Deze werd in Oldenzaal met de lokale maatschappelijke partners gemaakt, ook zijn alle inwoners in de gelegenheid gesteld om hierover hun mening te geven. In de Warmtevisie staan de uitkomsten van de onderzoeken. Hierin staan de meest optimale warmtetechnieken genoemd per wijk. Warmtetechnieken zoals een warmtepomp of een waternet zijn allemaal onderzocht, vervolgens is er per wijk gekeken welke technieken bij die wijk het beste passen. Hierbij is rekening gehouden met de opbouw van de wijk en de leeftijd van de woningen. 

Wijkuitvoeringsplan (WUP)

Een Wijkuitvoeringsplan of WUP is een vervolg op de Warmtevisie. De warmtevisie is een globaal plan, een WUP is een plan dat samen met de inwoners en partners uit de wijk wordt opgesteld over wanneer de wijk van het aardgas af gaat. In de WUP staat ook de definitieve keuze die gezamenlijk gemaakt wordt over de warmtetechniek. Op deze manier wordt het voor iedereen duidelijk wanneer de wijk geen aardgas meer krijgt en wat er gedaan moet worden voor een woning of gebouw om deze te verwarmen. Huurt u? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het verwarmen van uw woning en hoeft u in principe niks te doen.


Meer informatie? Maak dan gebruik van de volgende downloads. 


Speciaal voor kinderen:

afbeelding_energieloket_kleurplaat


In Oldenzaal zijn er al veel voorbeelden en initiatieven om te verduurzamen. In  heel Noordoost Twente is men bezig met de energietransitie. Weten wat u kunt doen? Kijk dan eens op  www.energievannoordoosttwente.nl/initiatieven/.