Ontwikkeling woongebied Stakenbeek

Wonen in het groen aan de rand van het centrum. Dat kan in het woongebied Stakenbeek. De afgelopen jaren is een gedeelte van Stakenbeek ontwikkeld van een bedrijfsterrein tot een woon- en werkgebied. Deze eerste fase is zo goed als afgerond en daarmee is het nu tijd voor het volgende gedeelte van dit gebied. 

De tweede fase is het gebied tussen de Groene Loper, de Boerskottenlaan, het spoor en de Stakenbeek. Daar is ruimte voor maximaal 160 woningen, bestaande uit vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, rijenwoningen en appartementen. Het groene stuk grond naast de Stakenbeek krijgt dezelfde uitstraling, met natuurvriendelijke oevers, bomen en wadi’s, als het gedeelte langs de beek dat al ingericht is. Ook komt er langs de beek een fiets-/wandelverbinding. Dan wordt het mogelijk van de Boerskottenlaan langs de beek naar de Kleibultweg (bedrijfsterrein Eekte-Hazewinkel) te fietsen/wandelen.

Bekijk de interactieve kavelkaartexterne-link-icoon. Praktische informatie over Fase 2 vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Wat gaat er gebeuren en wat betekent dat voor mij?

Het woongebied Stakenbeek wordt ontwikkeld tot een mooie woonlocatie aan de rand van het centrum. In het gebied tussen het spoor, Burgemeester Wallerstraat, Boerskottenlaan en de Stakenbeek worden in totaal circa 300 woningen gerealiseerd.

Wanneer worden er weer kavels uitgegeven?

Begin 2016 is gestart met de uitgifte van particuliere kavels in Stakenbeek, fase 1 (gebied tussen de Burgemeester Wallerstraat en de Helmichstraat). Deze kavels zijn nagenoeg allemaal verkocht. Op de interactieve kavelkaart kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn.

Op dit moment is niet bekend wanneer weer kavels worden uitgegeven. Mocht u interesse hebben en zich nog niet hebben ingeschreven voor een bouwkavel in Oldenzaal, dan kan dit via deze website.

Laatste nieuws en planning

Het ontwerp- en adviesbureau SAB heeft het bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan heeft de gemeenteraad op 3 juli 2023 vastgesteld en heeft tot en met 21 augustus 2023 ter inzage gelegen. Bij de Raad van State is geen beroep ingediend. Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk geworden.

De procedure voor aanbesteding van de sloop van enkele panden en het ‘schoonmaken en zeven’ van het gebied is afgerond.  Het bouwrijp maken start na de bouwvakvakantie van 2024. Daarna kan, zoals het er nu uitziet, in 2025 de bouw van de woningen beginnen. 
Aannemer Timmerhuis voert de werkzaamheden uit. 

Een datum voor kaveluitgifte volgt. Mocht u interesse hebben en zich nog niet hebben ingeschreven voor een bouwkavel in Oldenzaal, dan kan dit via deze website.

Status slopen en saneren - maart 2024

Hoe blijf ik verder op de hoogte?

Houd hiervoor ons nieuws in de gaten en volg ons op:

Meer informatie en contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Anneke van Oss, projectleider woongebied Stakenbeek via info@oldenzaal.nl. Heeft u vragen over de uit te geven kavels, dan kunt u contact opnemen met het team Wonen via wonen@oldenzaal.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer (0541) 58 81 11.