Wateroverlast

Ons klimaat verandert. Om bij hevige regenval droge voeten te houden zijn wij bezig ons riool aan te passen. Dit alleen is niet genoeg, wij hebben ook uw hulp nodig.

De aarde warmt op nog sneller dan is voorspeld. Hierdoor worden de (zomerse) buien steeds heftiger en komen ze ook steeds vaker voor. In korte tijd valt er dan zeer veel regen die niet door de riolering verwerkt kan worden. Het water blijft op straat staan of stroomt naar lager gelegen gedeelten en kan ook voor overlast in huizen zorgen. Wij zijn druk bezig het rioolstelsel aan te passen op het veranderende klimaat echter alle overlast voorkomen is te kostbaar. We moeten ons dus op andere manieren aanpassen aan nieuwe (klimaat)omstandigheden.

Wat doet de gemeente aan wateroverlast?

Een standaard oplossing voor hevige stortbuien is er niet. Wij zijn samen diverse partijen (Waterschap, WBO etc.) volop bezig om de kans op wateroverlast zo veel mogelijk te verkleinen.

Enkele voorbeelden:

 1. Aanleg van grotere riolen bij rioolvervanging.
 2. Aanleg aparte regenwaterriolen (Blauwe Aders) die water rechtstreeks naar de rand van de stad brengen i.p.v. naar de zuivering.
 3. Aanleggen diverse ondergrondse regenwaterbuffers.
 4. Aanleggen diverse bovengrondse regenwaterbuffers (bijv. wadi’s)
 5. Vergroten bergings- en afvoercapaciteit Stakenbeek.
 6. Verkleinen wateraanvoer naar de stad toe bij hevige regenval (bijv. Plan De Hulst)
 7. Leiden regenwater naar plekken waar het minder overlast veroorzaakt.

Wat kunt u zelf doen aan wateroverlast?

In en rondom het huis kunt u zelf diverse (kleine) maatregelen treffen die bij elkaar een heel positief effect hebben op het klimaatbestendig maken van de omgeving.

 1. Minder verharding, meer groen in de tuin.
  Veel tegels in de tuin zorgen ervoor dat er nog meer water in het riool terecht komt. Tijdens een hoosbui is juist de capaciteit van het riool een probleem. Minder tegels kan natte voeten voorkomen. En het zorgt ook voor een koelere tuin in de zomer.
 2. Toepassen regenton.
  Een hele simpele oplossing. Je hebt ineens een buffer van bijvoorbeeld 200 liter water in de tuin. Wel de regenton voor een hoosbui leeg laten lopen voor het beste effect. Regenwater is ook goed om de tuin mee te besproeien, het bevat minder kalk.
 3. Infiltratievoorzieningen.
  Ook de bodem kan verzadigd raken tijdens een hoosbui. Een oplossing daarvoor is het plaatsen van ondergrondse infiltratiekratten. Deze kunnen meer water opvangen dan grond en geven het water na een hoosbui langzaam weer af aan het grondwater. Het is een systeem dat kan zijn aangesloten op het riool.
 4. Afkoppelen regenpijpen.
  Regenwater is schoon en hoeft helemaal niet het riool in. Tijdens een echte hoosbui kan het riool al dit water ook niet aan, het water blijft op straat staan of stroomt bij woningen naar binnen. U kunt een deel opvangen in een regenton, in een regenwatervijver of afvoeren naar een sloot. Als dit niet mogelijk is kunt u het regenwater ook via een regenwaterriool afvoeren.
 5. Aanleg groen dak.
  Een ‘groen’ dak houdt water vast zodat er minder water in de tuin terecht komt. De bijdrage kan wel 40 liter per vierkante meter zijn. Het levert ook nog eens een betere isolatie op (koeler huis in de zomer, warmer in de winter) dus erg positief voor uw energierekening!
 6. Droge kelder en kruipruimte.
  Het (grond)water kan in de kruipruimte komen te staan als er bijvoorbeeld scheuren in de buitenmuur zitten. Dit kunt u laten herstellen. In een souterrain kan het water via een raam of rooster naar binnen komen. U kunt dan een verhoogde rand laten aanleggen rondom het rooster. Een buitentrap naar het souterrain? Daar kan een waterkering bij de buitendeur het water tegenhouden.
 7. Waterpomp.
  Mocht het toch fout zijn gegaan en is er water in de kelder na een hoosbui? Dan kunt u een leegpompvoorziening (laten) aanleggen. Eerst een verdiepte put maken met daarin een dompelpomp met vlotter. Ook als u niet thuis bent zal de pomp automatisch z’n werk doen als er water in de kelder staat.

Voor leuke en effectieve ideeën over het watervriendelijk inrichten van uw tuin kunt u eens kijken op de site www.tuinbranche.nlexterne-link-icoon. Enkele van deze maatregelen toepassen is al een flinke stap richting klimaatbestendigheid!

Wat kunt u doen bij hevige regenval?

Ondanks alle bovengenoemde maatregelen kunnen we helaas niet voorkomen dat er enige vorm van overlast kan ontstaan. Zo kunnen tijdens de buien viaducten onder water komen te staan en wegdelen tijdelijk afgesloten worden. Verder kunnen met name lager gelegen (straat)delen tijdelijk onder water komen te staan. U kunt hier helpen door langzaam te rijden zodat de naastgelegen woningen geen overlast ervaren door watergolven. Respecteer ook de wegafsluitingen. Vaak zijn ze tijdelijk of is er een goede alternatieve route.

Zoals vermeld kunnen de maatregelen niet alle overlast voorkomen. Doordat de klimaatontwikkelingen sneller gaan dan verwacht moeten we er rekening mee houden dat water op straat situaties vaker gaan voorkomen. Wij hopen op uw begrip.

Waterlast melden

Meld wateroverlast bij het meldpunt openbare ruimte of telefonisch via (0541) 58 81 11.