Circulaire economie

Lange tijd werd afval gezien als iets wat in de afvalbak hoort. Dit verandert langzaam, maar zeker. Hoewel we nog niet zover zijn, is een circulaire economie onze stip op de horizon. Een economie waarin geen plek is voor wegwerpproducten die na gebruik linea recta in de afvalbak belanden. In plaats daarvan zetten we als gemeente stappen richting een circulaire economie, waarbij we afval juist zien als grondstof om nieuwe producten van te maken. En dat keer op keer.

Op dit moment is de Nederlandse economie nog niet circulair, maar lineair. Dit betekent dat veel producten na gebruik via de vuilnisbak in de verbrandingsoven belanden. Natuurlijk recyclen we steeds meer. Hierbij wordt (vaak een deel) van een product gebruikt om een ander product van te maken. Dat is natuurlijk al heel duurzaam, maar het kan nóg beter. Circulariteit is de overtreffende trap en houdt in dat we van een product alle materialen keer op keer kunnen hergebruiken om een product van hetzelfde niveau te maken. In een ideale circulaire wereld is er geen sprake meer van afval.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal zetten we in op het verduurzamen van consumptie en productiepatronen.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoalsexterne-link-icoon.