Klimaat: wat doen wij als gemeente?

Het weer verandert en wordt extremer. Zo voorspelt het KNMI dat we over 30 jaar drie keer zoveel tropische dagen, dus boven de 30 °C hebben. Soms zijn er langdurige periodes van droogte, met een verhoogd risico op drinkwatertekort, mislukte oogsten en een te lage waterstand. En dan weer zijn er extreme regenbuien die voor wateroverlast zorgen. Als gemeente zetten we ons in om de gevolgen te beperken en zo mogelijk te voorkomen.

Een toekomstbestendig Oldenzaal is bestand tegen het veranderende klimaat en biedt volop ruimte voor water en groen. We hebben al veel stappen gezet in het aanpassen van onze stad om weerbaar te zijn gedurende periodes van extreme hitte, watertekorten en wateroverlast. Dit doen we op lokaal niveau, maar daarnaast houden we ons ook aan de landelijke afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Die afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Initiatieven

Hieronder leest u meer over onze initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie.

Aanleggen Blauwe aders in de stad

Een belangrijke maatregel in onze strijd tegen wateroverlast, is het aanleggen van Blauwe Aders. De eerste werd al in 2017 aangelegd. Een Blauwe Ader scheidt schoon regenwater van afvalwater. Dit is heel belangrijk. Ten eerste vermindert dit de druk op de waterzuiveringsinstallatie. Schoon water hoeft namelijk helemaal niet gezuiverd te worden. Inmiddels hebben we een heel netwerk van buizen en bakken, waarmee we het regenwater veilig de stad uit laten stromen. Omdat Oldenzaal op een stuwwal ligt gebruiken we bakken om te voorkomen dat het te snel naar beneden stroomt. Zo beschermen we Oldenzaal niet alleen tegen wateroverlast, ook draagt het bij aan een betere kwaliteit van water in onze vijvers en beken. Recent is aan de Katoenstraat een Blauwe Ader en een extra waterberging geplaatst. Dit traject vervolgen we de komende jaren in de Lyceumstraat.

Wadi’s (opslagplaatsen voor regenwater)

Op steeds meer plekken leggen we als gemeente een verdiept grasveld aan waar we schoon regenwater naar toe leiden. In deze zogeheten wadi’s vangen en slaan we regenwater op. Het vasthouden van regenwater in de wadi’s is goed voor de natuur in en om de stad. Verreweg het grootste project op dit vlak is de aanleg van De Stadsweide bij de Operalaan. Via maar liefst elf wadi’s loopt het regenwater hier getrapt naar beneden, vanuit het centrum naar de stadsrand. Tijdens een extreme regenbui kan de Stadsweide ruim 4 miljoen liter water opvangen.

Vergroening van de stad

Groene parken, bossen en weilanden, maar ook geveltuintjes en groene daken. Hoe meer natuur in onze stad, hoe beter bestand we zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maatregelen als tegels vervangen door groen, verminderen de kans op wateroverlast. Bomen helpen daarnaast bij hittestress. Daarom plant de gemeente Oldenzaal zoveel mogelijk verschillende soorten bomen, struiken en planten en vervangen we waar mogelijk beton door groen. Lees meer op de pagina over biodiversiteit.

Singelpark

Water en groen verdient de ruimte. De komende jaren zetten we ons in voor de ontwikkeling van het Singelpark. Een plek vol natuurschoon waar u straks heerlijk kunt wandelen, spelen en zich verplaatsen door het centrum van Oldenzaal. De eerste stap is het opnieuw inrichten van de omgeving naast winkelcentrum De Vijfhoek, uiteraard voorzien van klimaatvriendelijke parkeerplaatsen die regenwater opvangen en teruggeven aan de bodem of afvoeren naar de stadrand. Daarnaast is hier een slimme waterberging geplaatst, die water vasthoudt om het groen in het park te kunnen bewateren, maar ook afvoert als er regen op komst is. Lees meer over water en riolering. Een overzicht van al onze gemeentelijke projecten vindt u op de pagina over projecten.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal bestrijden we klimaatverandering en de effecten daarvan.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Lees meer verhalen over een veranderend klimaat in Twenteexterne-link-icoon.

Water in Oldenzaal

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.