Water, riolering en klimaat

Riolering

Huiseigenaren zijn verantwoordelijk voor de riolering tot aan het huisaansluitingsputje. De gemeente zorgt voor de aanleg en het beheer.

Lees verder

Verstopt, stinkend of bubbelend riool

Een verstopping in het gemeenteriool meld u bij de gemeente. Last van stank of bubbelende afvoeren? Het probleem zit dan in de ontluchting.

Lees verder

Afkoppeling regenwater

De gemeente wil schoon regenwater zoveel mogelijk scheiden van het vuile afwater via een gescheiden rioolstelsel.

Lees verder

Wateroverlast

Lees hier hoe u wateroverlast kunt melden en wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

Lees verder

Klimaatatlas

Het klimaat verandert. De klimaatatlas geeft een beeld van de klimaatveranderingen.
 

Lees verder