default iconWater en riolering

Ieder mens heeft recht op veilig en betaalbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen. Iets wat heel vanzelfsprekend lijkt, maar het niet is. Drinkwatermaatschappij Vitens zorgt voor het drinkwatersysteem; de gemeente Oldenzaal zorgt voor het rioolsysteem en het waterschap Vechstromen zorgt voor het afvalwaterzuiveringssysteem. We merken allemaal dat het klimaat verandert en dat we steeds vaker te maken krijgen met periodes van enerzijds extreme hitte en droogte en anderzijds flinke regenbuien, wat zowel het risico op watertekort als wateroverlast verhoogt. De noodzaak voor efficiënt en duurzaam waterbeheer wordt dus steeds groter. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor ons als gemeente, maar ook bedrijven, instellingen en inwoners kunnen op dit vlak een steentje bijdragen.

Voor de gemeente Oldenzaal is de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen een belangrijk speerpunt. Zo zetten we ons in voor veilig en betaalbaar drinkwater, vermindering van verontreiniging, efficiënt watergebruik, integraal waterbeheer en het beschermen van onze ecosystemen. Ook bedrijven, instellingen en inwoners kunnen veel doen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken en te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal zorgen we voor de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. 

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier