Klimaat

Het weer verandert. De afgelopen jaren hebben we verschillende weersextremen gezien. En de verwachting is dat het klimaat nog verder zal veranderen. Het wordt bijvoorbeeld steeds warmer. En hoewel dat in eerste instantie niet zo vervelend lijkt, zijn de gevolgen enorm. Zeker in combinatie met lange droge periodes, gevolgd door extreme regenbuien. Als gemeente moeten we ons aanpassen aan dit veranderende klimaat. En dat niet alleen. We moeten ons inzetten om klimaatverandering tegen te gaan.

Door als gemeente meer ruimte te maken voor water en groen, verkleinen we de kans op hittestress, drinkwatertekorten en wateroverlast. Naast schadebeperkende maatregelen, willen we klimaatverandering vooral waar mogelijk tegengaan. Op landelijk niveau heeft Nederland afspraken om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) te verminderen. Broeikasgassen zijn namelijk een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Die afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Dit houdt vanzelfsprekend ook in dat we als gemeente Oldenzaal maatregelen moeten nemen op dit vlak. Door bijvoorbeeld te investeren in groene energie. Lees meer op de pagina over duurzame energie.

In de gemeente Oldenzaal bestrijden we actief klimaatverandering en de effecten daarvan. Dit kunnen we niet alleen. Uw hulp als organisatie of inwoner is onmisbaar.

Global goals

In de gemeente Oldenzaal bestrijden we klimaatverandering en de effecten daarvan.

Global goals gemeente

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dat betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties omarmen. Lees meer op de pagina Oldenzaal4GlobalGoals.