Participatie

Oldenzaal bruist. Dit komt door de ideeën en initiatieven van inwoners, organisaties en ambtenaren. Meer dan ooit gaan we in Oldenzaal in gesprek met inwoners en organisaties in de stad. Ook wel ‘participatie’ genoemd. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Boeskoolhart, de herinrichting van de stadstuinen, project buurtinitiatief en de ontwikkeling van het sportcentrum Vondersweijde.

Initiatieven van inwoners

Stel, u heeft als inwoner een goed idee voor een initiatief in Oldenzaal. De gemeente wil hier graag ruimte voor bieden. Daarom hebben we een aantal mogelijkheden om deze ideeën te ondersteunen. Dit noemen we overheidsparticipatie.

Stem van Oldenzaal

Dé plek in Oldenzaal waar u online meebeslist. En in gesprek gaat en ideeën deelt over onderwerpen, die u belangrijk vindt voor Oldenzaal. Heeft u een idee over hoe u uw wijk mooier, leuker, veiliger, duurzamer of socialer kunt maken? Bekijk de projecten en lever uw idee in op www.stemvanoldenzaal.nlexterne-link-icoon.

StadsID

Iedere maand kunt u aanschuiven bij de raadsleden om over uw ideeën voor de stad te vertellen. De Oldenzaalse gemeenteraad staat open voor alle meningen en suggesties die u heeft voor Oldenzaal. Het leuke is dat u direct in gesprek kunt met de raadsleden en dat zij ook op dat moment laten weten wat ze van uw idee vinden. Lees meer over StadsID.

Buurtinitiatief

Impuls en de gemeente Oldenzaal bieden u de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een activiteit of verbetering in uw buurt. Deze ondersteuning kan in de vorm van tips en advies. Of met een financiële bijdrage. Heeft u een mooi buurtinitiatief?  Lees meer over buurtinitiatief.

Inwoners betrekken bij gemeenteplannen

De gemeente maakt plannen op het gebied van herinrichting van bijvoorbeeld straten en parken, Maar ook op sociaal en cultureel gebied. Dit doen we voor de stad. Daar waar mogelijk betrekken we inwoners bij het maken of uitvoeren van de plannen. Dit noemen we inwoners-participatie.

Inwonerspanel

Wilt u meepraten en uw mening geven over het werk van de gemeente Oldenzaal? Meld u aan voor ons inwonerspanel! Leden van het panel krijgen af en toe een uitnodiging voor een vragenlijst over een actueel onderwerp in Oldenzaal, zoals. over wonen, duurzaamheid en de binnenstad. Via www.oldenzaal.nl/praatmee kunt u zich aanmelden.  

Politiek Forum

Raadsleden horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht in het politiek forum. Lees meer over de inspraakmogelijkheden.