Participatie

Oldenzaal bruist. Dit komt door de ideeën en initiatieven van inwoners, organisaties en ambtenaren. Meer dan ooit zoeken we in Oldenzaal de verbinding en gaan in gesprek met inwoners en organisaties in de stad. Ook wel ‘participatie’ genoemd. Mooie voorbeelden hiervan zijn het Boeskoolhart, de herinrichting van de stadstuinen, project buurtinitiatief en de ontwikkeling van het sportcentrum Vondersweijde.

Initiatieven van inwoners

Stel, u heeft als inwoner een goed idee voor een initiatief in Oldenzaal. De gemeente wil zoveel mogelijk ruimte bieden aan deze initiatieven. Daarom hebben we een aantal mogelijkheden om deze ideeën te faciliteren en te ondersteunen. Dit noemen we overheidsparticipatie.

StadsID

Iedere maand kunt u aanschuiven bij de raadsleden om over uw ideeën voor de stad te vertellen: uw StadsID! De Oldenzaalse gemeenteraad staat open voor alle meningen en suggesties die u heeft voor Oldenzaal. Het leuke is dat u direct in gesprek kunt met de raadsleden en dat zij ook op dat moment zullen laten weten wat ze van uw idee vinden. Lees meer over StadsID.

Buurtinitiatief

Impuls en de gemeente Oldenzaal bieden u de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een activiteit of verbetering in uw buurt. Deze ondersteuning kan in de vorm van tips en advies. Maar ook in de vorm van een financiële bijdrage. Heeft u een mooi buurtinitiatief? Lees meer over buurtiniatitief.

Inwoners betrekken bij gemeenteplannen

De gemeente maakt plannen op het gebied van herinrichting van bijvoorbeeld straten en parken maar ook op sociaal en cultureel gebied. Dit doen we voor de stad. Daar waar mogelijk betrekken we inwoners bij het maken of uitvoeren van de plannen. Dit noemen we inwonersparticipatie.

Praat mee

Via www.oldenzaal.nl/praatmee kunt u online meedenken en meepraten over wat er in onze stad Oldenzaal speelt. Zo raakt u actief betrokken bij het ontwikkelen van beleid of bij het vormgeven van concrete ideeën. Ideeën die onze stad nog mooier maken!

Gemeenteraad

Gemeenteraadsleden horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht in het politiek forum. Lees meer over de inspraakmogelijkheden.

Koffietied

Het college van B&W vindt het belangrijk om in contact te komen met haar inwoners. Daarom is het één keer per maand Koffietied! Inwoners zijn welkom op het Stadhuis om een kop koffie te drinken met het college. Wat speelt er in de stad? Welke ideeën wilt u ons meegeven?
Let op! Door de coronamaatregelen gaat Koffietied voorlopig niet door.